Apie RPG

ENnie apdovanojimai (GenCon EN World RPG Awards) - tai kasmetiniai fanų bendruomenės apdovanojimai, skiriami už pasiekimus vaidmenų žaidimų srityje. ENnie apdovanojimai - tai dizainerių, rašytojų ir dailininkų darbo pripažinimas. Galutinius apdovanojimų nugalėtojus renka patys žaidėjai EN World tinklapyje.

LARP arba LARPG - sutrumpinimas, reiškiantis live action role-playing game, t.y. "tiesioginio dalyvavimo žaidimą vaidmenimis", "gyvo veiksmo žaidimą vaidmenimis". Tai tokio tipo žaidimas vaidmenimis, kurio dalyviai patys atlieka visus arba didžiąją dalį savo personažo veiksmų (užuot juos atpasakoję žodžiu). Įvairių šalių LARP specifika skiriasi.

RPG yra angliško termino „Role-playing Games" santrumpa. „Role-playing Games" reiškia „vaidmenų žaidimas" arba „žaidimas vaidmenimis".

Galų gale mano rankosna pateko „Dungeons and Dragons" (toliau DnD) - klasikinės RPG sistemos, tapusios daugumos RPG sistemų pramote - naujosios redakcijos taisyklės. Kadangi jaučiu šiai sistemai tam tikrus sentimentus (kelis metus meistravau DnD kampanijose), o ir šiaip DnD įtaka pasaulio RPG bendruomenei yra labai didelė, susipažinti su „paskutiniuoju žodžiu vaidmenų žaidimuose" man tapo vos ne pareiga.

Kasmetinius Origins apdovanojimus (Annual Origins Awards), kurie skiriami nuo 1974 m., skiria Nuotykių žaidimų meno ir dizaino akademijos (Academy of Adventure Gaming Arts and Design - AAGAD) nariai, kurie renkami iš žaidimų dizainerių, rašytojų, dailininkų ir kitų žaidimų kūrėjų gretų. Į akademiją gali patekti bet kuris asmuo: rašytojas, dizaineris, skulptorius, iliustratorius, dailininkas, redaktorius ar vadybininkas, dalyvavęs išleidžiant tris arba daugiau žaidimų produktus. Akademija - tai Žaidimų gamintojų asociacijos (Game Manufacturer's Association - GAMA) komitetas, o akademijos pirmininką skiria GAMA prezidentas. Pagrindinis Akademijos uždavinys - Origin apdovanojimų administravimas.